header image
Aktualności arrow Uchwały i stanowiska arrow kwiecień 2013 arrow Rady u Burmistrza
Rady u Burmistrza Drukuj E-mail

Zapraszamy na debatę w sprawie bezpieczeństwa na Pradze Południe (9 maja, godz. 18.00, CPK przy ul. Podskarbińskiej 2). A skoro o całej dzielnicy mowa to…

W kwietniu  przedstawiciele lokalnych samorządów spotkali się z władzami dzielnicy. Południowopraski Ratusz reprezentowali: burmistrz Tomasz Kucharski wraz z zastępcą Konstantym Bartoniem oraz naczelnikiem Wydziału Obsługi Rady Łukaszem Lancem i rzecznik prasową urzędu Eweliną Buczyńską.

 

   Na dwugodzinnym spotkaniu omawiano funkcjonowanie osiedlowych samorządów. Gros z tego czasu przypadło na dyskusje dotyczące wprowadzonych w tym roku zmian w finansowaniu rad osiedli.

   Kamionek reprezentował Adam Rosiński (poruszane tematy to m.in. konieczny remont kładki nad kanałkiem wpadającym do jeziorka Kamionkowskiego, ochrona stacji trafo i bunkra przy ul. Mińskiej 46, zaznaczenie okrągłych rocznic związanych z Kamionkiem – pierwszej w Polsce wolnej elekcji (Henryk Walezy), przyjęcia pierwszego aktu konstytucyjnego, elekcji króla Augusta III Sasa).

 

   Przyczółek Grochowski reprezentowany był przez Michała Gorzkowskiego i Marię Woźniak. Poruszane tematy to m.in.: brak ławek do odpoczynku w okolicy osiedla, które w znacznej mierze zamieszkują osoby starsze (a dojście do przystanków komunikacji zbiorowej jest dalekie i często po schodach), problem z ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (wybudowany niedawno odcinek ulicy przeciął ciągi pieszo-rowerowe łączące Przyczółek z osiedlami Gocław i Saska, a oznakowane przejścia przez jezdnię prowadzą donikąd) , ochrona kolonii jerzyków, które bytują w elewacji SP Nr 279 (w przypadku modernizacji elewacji szkoły), prowadzenie przez samorząd osiedlowej biblioteki.

 

Sławomir Darnowski i Jan Sitnicki przybyli z Gocławia, a Renata Zatorska z Grochowa Północnego.

   Największym problemem samorządu Gocławia jest zła frekwencja na posiedzeniach oraz to, że jest to osiedle prawie w całości spółdzielcze. Radni uważają, że mają zbyt duże i niewykorzystane pomieszczenie, choć organizowane są w nim dyżury prawnika, który udziela darmowych porad.

   Grochowowi Północnemu doskwiera brak internetu w lokalu, a także problemy ze stanem technicznym siedziby. Samorząd zaproponował przeniesienie tablicy informacyjnej rady osiedla w rejon odnowionego placu Szembeka. Renata Zatorska mówiła także o prowadzonych akcjach „Zerwij komercyjną ulotkę” oraz „Wywieś flagę w swoim oknie”. 

 

   Grochów-Kinowa reprezentowali: Roman Majchrzak i Karol Kowalczyk. Osiedlowa rada po raz kolejny apelowała o zajęcie się problemem byłego warsztatu znajdującego się w podwórku kamienicy przy ul. Grochowskiej 215 (budynek warsztatu jest w stanie zagrażającym zdrowiu i życiu). Przedstawiciele Osiedla Grochów-Kinowa zgłosili też problem zbyt małej ilości koszy na śmieci na Pradze Południe. Zaproponowali, aby rady osiedli wytypowały miejsca, w których takie kosze są potrzebne.

 

   Z Saskiej Kępy stawił się Grzegorz Jaworski. Najważniejsze poruszane przez niego kwestie to:

- zmiana organizacji ruchu w rejonie szpitala przy ul. Niekłańskiej (obecne rozwiązanie utrudnia dowóz zaopatrzenia do szpitala i dojazd chorych)

- coroczne naprawy „osprzętu” ul. Francuskiej (słabe konstrukcyjnie bariery są niszczone zimą)

- nowe przepisy „śmieciowe” w odniesieniu do mieszkańców zabudowy jednorodzinnej i małej wielorodzinnej (a takich budynków jest sporo na Saskiej Kępie)

 

    Pod koniec spotkania przybyli przedstawiciele Grochowa Centrum. Andrzej Miękinia poruszał głównie temat finansowania rad osiedlowych.